miércoles, 20 de octubre de 2010

ESPORTS EN L´ADOLESCÈNCIA

GRUP: Trencallits

MEMBRES: Vicent, Ivan i JuanPUNTS PER A REALITZAR EL TREBALL:

1_BUSCAR INFORMACIÓ DELS ESPORTS QUE PRACTIQUEN ELS ADOLESCENTS:

Buscarem a internet informació dels esports que mes practicats i averiguarem els adolescens entre 15 i 16 anys quins són els que practiquen.


2_RESUMIR I EXPLICAR EN QUE CONSISTIX CADA ESPORT:

Desarrollar cada esport,explicar en que consistix,vore els horaris que els adolescents els practiquen,averiguar els percentages de la població que els practiquen.


3_FER UNA ENQUESTA DELS ESPORTS QUE PRACTIQUEN ELS ADOLESCENTS:

En aquest punt realitzarem una enquesta cuantitativa per saber els esports que realitzen els adolescents entre 15 i 16 anys, dins de aquesta enquesta formularem unes preguntes relacionades amb la regularitat amb que es practica,perque es practica i amb quin fi el practica.


4_COMPARAR LES DADES DELS ESPORTS QUE PRACTIQUEN AMB L´ENQUESTA.

Després dels resultats obtinguts en l´enquesta els compararem amb les dades tretes d´internet,les observarem,les compararem i anotarem els resultats i les diferencies i semblances que hi ha entre si.

ESPORTS EN L'ADOLESCÈNCIA

GRUP: Trencallits

MEMBRES: Vicent, Ivan i Juan

ESPORTS EN L'ADOLÈSCENCIA

Volem averiguar els esports practicats pels adolescents entre 15 i 16 anys.
El temps empleat en cadascun dels esports i la finalitat amb la qual practiquen aquest esport.