miércoles, 15 de diciembre de 2010

ENQUESTA

1. Esports més practicats.
2. Frecuencia dedicada a l'esport.
3. Finalitat de la practica de l'esport.
4. Nivell en que es practica l'esport.